For å få fullmakt til å selge eiendom fra et dødsbo, må man kontakte dødsboets representant. Dette kan være en advokat eller en arving. Det kan være lurt å få hjelp av en eiendomsmegler for å sikre en god pris for eiendommen.