Vi hjelper deg med mellomlagring av dødsbo eller andre tinger du ønsker å lagre. Tempererte og oppvarmede lagerrom sentralt i Oslo.