Når en person dør, etterlater vedkommende seg et dødsbo. Dette er alt vedkommende eide og skyldte på tidspunktet for dødsfallet. Dødsboet må skiftes, og arvingene må dele boet mellom seg. Det finnes ulike former for skifte, som privat skifte og offentlig skifte.