Hva skjer med innboet i et dødsbo

Innboet i et dødsbo kan selges til oppkjøpere, auksjon eller Finn.no. Dette kan være en effektiv måte å bli kvitt innboet på, samtidig som man kan få en god pris. Det er viktig å huske på at det kan være verdifulle gjenstander blant innboet, og det kan være lurt å få...

Hva er reglene for et dødsbo

Når en person dør, etterlater vedkommende seg et dødsbo. Dette er alt vedkommende eide og skyldte på tidspunktet for dødsfallet. Dødsboet må skiftes, og arvingene må dele boet mellom seg. Det finnes ulike former for skifte, som privat skifte og offentlig...

Hva er skattereglene for salg av bolig i et dødsbo?

Ved salg av bolig i et dødsbo må man betale skatt av eventuell gevinst. Skatten beregnes ut fra forskjellen mellom salgspris og kostpris. Det er viktig å huske på at det kan være unntak og spesielle regler som gjelder i enkelte tilfeller. Her kan du lese mer om...