Tjenester dødsbo Oslo

TJENESTER MED TRYGGHET OG KVALITET

Rydding av dødsbo Oslo

Rydding av dødsbo

Vi ordner med alt det praktiske. Rydding av dødsbo etter avtale der vi sorterer møbler, elektrisk avfall og ting som ikke kan gjenbrukes og skal kjøres til miljøstasjon. Vi samarbeider med organisasjoner som kan ta i mot møbler til gjenbruk hvis det er ønskelig å gi bort dette.

Rengjøring av dødsbo

Rengjøring/vask av dødsbo

Vask av et dødsbo er en omfattende jobb. Etter at alt er ryddet, kjørt bort og boligen er tom starter vi med rengjøring. Vi utfører både grovvask og fullstendig nedvask med kvalitetsgaranti. Vi er offentlig godkjent renholdsvirksomhet hos Arbeidstilsynet.

Kjøp og salg dødsbo tjenester

Kjøp og salg dødsbo

Vi bistår deg i prosessen med salg av eiendeler i dødsboet. Våre samarbeidspartnere som brukthandlere, antikvitetsforhandlere og auksjonshus kjøper og selger deler eller hele boet for deg. Gratis og uforpliktende befaring der vi gir en verdivurdering.

Privat eller offentlig skifte

Et dødsbo kan behandles på to måter, privat skifte eller offentlig skifte. Med skifte menes fordeling og oppgjør av et bo.

Det vanligste er privat skifte, det vil si at arvingene blir enige seg imellom om hvordan eiendelene og formuen skal fordeles. Ved et privat skifte påtar én eller flere av arvingene seg gjeldsansvaret etter avdøde. Det betyr at arvingen(e) står ansvarlig for all gjeld avdøde etterlot seg.

Dersom arvingene ikke ønsker å ta ansvaret med å fordele avdødes formue og eiendeler, kan de be tingretten gjennomføre et offentlig skifte. Tingretten vil da som regel oppnevne en bobestyrer til å forvalte boet på rettens vegne.

Kilde: Norge.no – Dødsfall og arv

Omtanke og respekt

Å gjøre opp og rydde et dødsbo er et ærefullt oppdrag. Vi er svært opptatt av å utføre dette med omtanke og stor respekt for de som har bodd der, og for de eiendeler som er igjen i et hjem etter et langt liv og nå tilhører familien til avdøde.

Fokus på kvalitet

Fokus på kvalitet og en ryddig prosess rundt avvikling av boet er viktig for oss og for at våre kunder skal føle trygghet til våre tjenester. Alt har ikke en salgsverdi og kan selges men vår erfaring er at arvinger føler det godt at ting kommer til nytte og ikke blir kastet ukritisk.

Pålitelighet

Solid erfaring og ansatte som legger  stolthet til arbeidet de utfører. Vi er en trygg og pålitelig leverandør du kan stole på. Det er kunden som bestemmer hvilke oppgaver de ønsker hjelp til og vi gjør alltid vårt ytterste for å levere god og profesjonell kvalitet.