Selge bil etter dødsbo

Når et dødsfall inntreffer, oppstår det mange praktiske oppgaver som må håndteres, deriblant spørsmålet om hva som skjer med avdødes eiendeler, inkludert bil. Slik kan du overføre eierskapet av et kjøretøy etter dødsfall.

 

Selge bil fra dødsbo

Salg av bil fra dødsbo

I møte med tapet av en kjær, er det ofte mange praktiske oppgaver som pårørende må håndtere. En av disse oppgavene kan være å selge den avdødes bil. Prosessen er ikke bare følelsesmessig utfordrende, men også komplisert med tanke på de juridiske og administrative stegene som må tas. I denne guiden går vi gjennom ulike steg i denne prosessen slik at vi kan hjelpe deg å navigere de juridiske landskapene med klarhet og forståelse.

Les mer om salg av dødsbo

Å forstå et dødsbo

Når en person går bort, etterlater de seg et «dødsbo», som er et juridisk uttrykk for avdødes eiendeler og gjeld. Eierskifte av en bil etter dødsfall er en del av prosessen med å avvikle dødsboet. Det første steget er å forstå reglene for dødsbo og hvilken skifteform dødsboet vil bli behandlet under: privat skifte, offentlig skifte, eller uskifte.

Ved privat skifte håndteres boet direkte av arvingene. Offentlig skifte innebærer at en domstol eller en bobestyrer oppnevnt av retten tar seg av fordelingen. Uskifte betyr at gjenlevende ektefelle overtar hele boet midlertidig. Hvordan du skal registrere kjøretøyet avhenger altså av hvilket skifte det er.

Trinn for trinn, prosessen for å selge bil fra et dødsbo

 • Samling av dokumentasjon. Finn bilens vognkort, den avdødes dødsattest, og eventuell skifteattest
 • Salgsmelding. Utfyll og send inn salgsmeldingen til Statens vegvesen, digitalt eller via post
 • Håndtering basert på skifteform. Prosedyrene varierer, så det er viktig å følge de riktige stegene for den relevante skifteformen
 • Kommunikasjon: Være i dialog med Statens vegvesen og potensielle kjøpere på en effektiv måte

Fullmakt ved privat skifte

Et generelt fullmaktsskjema for privatskifte er tilgjengelig på nettsiden for Skjema for arv og skifte (Norges domstoler). Dette skjemaet kan brukes hvis du gir fullmakt til noen for å håndtere hele eller deler av bobehandlingen på dine vegne.

Eierskifte fra dødsbo

Før du kan gjennomføre eierskiftet, må arvingene til den avdøde utstede en salgsmelding fra dødsboet til den nye eieren. En detaljert oversikt over nødvendig dokumentasjon finner du på Statens vegvesens nettsider under salgsmelding og omregistrering etter dødsfall. Prosessen for å sende inn salgsmelding på vegne av en selger er også beskrevet på deres nettsider. Dersom du har identifisert en arving eller noen som kjenner til arvingene, er det viktig å kontakte disse for å avklare eierskapet til bilen.

Vanlige fallgruver

Å selge eiendeler fra et dødsbo, inkludert en bil, kan være en utfordrende prosess fylt med potensielle fallgruver. Her er noen av de vanligste feilene folk gjør, og tips for å unngå dem:

 • Mange arvinger har ikke full oversikt over verdien på bilen som skal selges. Dette kan føre til at de aksepterer et tilbud som ligger langt under bilens faktiske markedsverdi. For å unngå dette, bør du gjennomføre en verdivurdering. Forhør deg med bilforhandlere, eller få en uavhengig takst for å forstå bilens reelle verdi
 • Salg av bil krever korrekt og komplett papirarbeid, inkludert salgsmelding, vognkort, og eventuelt skifteattest. Å overse disse detaljene kan føre til forsinkelser eller at salget blir ugyldig. Sjekk med Statens vegvesen eller en juridisk rådgiver for å sikre at du har alt papirarbeidet i orden
 • I situasjoner hvor det er flere arvinger, kreves det samtykke fra alle for å selge bilen. Å ikke innhente dette samtykket kan føre til juridiske utfordringer nedover veien
 • Salg av eiendeler fra et dødsbo kan ha skatteimplikasjoner for arvingene. Å ignorere disse kan føre til uventede skattekrav
 • Selgere har en tendens til å være følelsesmessig knyttet til bilen og kan overvurdere dens tilstand og verdi. Dette kan lede til urealistiske forventninger om salgsprisen

Ved å være oppmerksom på disse fallgruvene og ta skritt for å unngå dem, kan du gå gjennom salgsprosessen av en bil fra et dødsbo mer smidig og sikre en rettferdig avtale for alle involverte.

Salg av bil etter dødsfall

Hva vi kan hjelpe deg med

Å håndtere et dødsbo krever ikke bare tid og energi, men også kunnskap om juridiske prosesser og markedet for eiendeler og eiendom. Vi hjelper deg med en komplett og profesjonell dødsboservice i Oslo og omegn. Oppgavene vi kan bistå med innebærer blant annet:

 • Rydding og tømming av dødsbo. Vi sorterer gjenstandene, skiller mellom det som kan doneres, selges, eller må kastes. Kjører bort avfall til miljøstasjon og hjelper deg med flyttetransport og mellomlagring.
 • Kjøp og salg av dødsbo, inkludert verdivvurdering

Samarbeid med eiendomsmeglere for salg av eiendom
Når det kommer til salg av fast eiendom fra et dødsbo, kreves det en spesialisert tilnærming. Vi samarbeider med erfarne eiendomsmeglere som er eksperter på å selge eiendom under slike omstendigheter. De vil sørge for en grundig markedsanalyse, strategisk markedsføring, og profesjonell håndtering av visninger og salgsprosess. Med dette samarbeidet sikres det at eiendommen selges til best mulig pris og på de mest gunstige vilkårene.

Hvor jobber vi

Vår tjeneste strekker seg utover bygrensene til Oslo og omfatter en rekke bydeler og nabokommuner.

Vi er godt kjent med de unike behovene til disse sentrale og ofte travle bydelene. Vår tjeneste inkluderer alt fra henting av dødsbo til regelmessig avfallshenting. Søppelhenting i Oslo sentrum, Frogner, Majorstuen, Alna og andre bydeler. Henter søppel fra både private hjem og forretningslokaler.

Våre tjenester strekker seg også utenfor det sentrale Oslo. Med et økende behov for effektive avfallsløsninger, er vårt tilbud en viktig ressurs for både boligområder og bedrifter her. Vi jobber også i Asker og Bærum, Lørenskog, Lillestrøm og Kolbotn, Ski & Langhus.