Dødsbo Fredrikstad

Dødsbo Fredrikstad, tømming, ryddig og vask av dødsbo. Her hjelper vi deg med profesjonell håndtering av dødsbo i Fredrikstad. Vi kan også kjøpe opp hele eller deler av dødsbo. Spesialister på dødsbo håndtering som utfører jobben med verdighet.

Vi tømmer og rydder dødsbo

Dødsbo Fredrikstad har spesialisert seg profesjonell håndtering, inkludert rydding, tømming og rengjøring av dødsbo i Fredrikstad og Østfold. Vi har lang erfaring og strekker oss alltid langt for å imøtekomme våre kunders ønsker og behov.

Send forespørsel

Send oss en forespørsel og få en fast pris på rydding av dødsbo. Vi stiller opp på kort varsel og kan komme innom på befaring når det passer deg. Befaring er selvsagt kostnadsfritt og uforpliktende for deg.

Spesialist på dødsbo

Vi tilbyr alle typer tjenester for å tømme og vaske dødsbo, konkursbo eller andre eiendommer og boliger i Fredrikstad. Komplette løsninger for alle, private og bedrifter. Dødsbo Fredrikstad skreddersyr tjenesten basert på «hvor du står» og hvilke behov du har.

✅ Lang erfaring
✅ Komplette løsninger A til Å
✅ God kundeservice
✅ Kjøp og salg av dødsbo
✅ Solide samarbeidspartnere

Prøver du å selge et dødsbo? Normalt har vanlig innbo ingen eller veldig lav verdi. Vi samarbeider med bruktbutikker, antikvitetshandlere og auksjonshus som har lang erfaring med kjøp og salg av dødsbo, og bistår deg med hele prosessen.

Vi er spesialister på boligtømming , flytterengjøring og salg av arvegods og dødsbo. Andre byer vi også dekker i Østfold eller Sarpsborg, Halden og Moss.

Slik fungerer det

Steg 1: Kontakt oss, uforpliktende befaring

Har du fått i oppgave å håndtere et dødsbo etter at noen av de nærmeste har gått bort. Er du usikker på hvor du skal begynne? Vi forstår at mange finner dette vanskelig og krevende. Det er mange spørsmål; hva skal du gjøre, hva skal du kaste og hva må du ta vare på, hvordan skal boligen selges og hvem må jeg varsle. For de fleste av oss er det noe man bare blir møtt med én gang i livet, men vi jobber hver dag med nettopp dette. I tillegg jobber vi med advokater og jurister som kan hjelpe deg med dokumenter og papirer. Ta kontakt med oss for en helt uforpliktende befaring!

Steg 2: Vi tømmer, rydder og kjører bort avfall

Etter befaring sender vi et pristilbud som kunden må akseptere. Så snart dette er gjort starter vi umiddelbart med å sortere, tømme, rydde og rengjøre dødsboet, som avtalt. Vi demonterer, skrur ned møbler og flytter ut skap, kommoder, senger, hvitevarer og flytter andre møbler. Jobben gjøres normalt med fastpris slik at det er enkelt for våre kunder å forholde seg til prisen.

Steg 3: Rengjøring og vask av dødsbo

Etter at boligen er tømt gjenstår en grundig rengjøring. Skal boligen selges eller leies ut er det viktig at den er ren og fresh for kjøper eller ny leietager.

Vaske dødsbo Fredrikstad

Etter at boligen er tømt og ryddet kan vi også tilby en grundig flyttevask og rengjøring av boligen. Følgende er som regel inkludert i en flyttevask av dødsbo men vi kan selvsagt utføre tilleggstjenester også dersom kunden har spesielle behov.

 • støvsuging av tepper og gulv
 • grundig støvtørking og vask av tilgjengelige flater
 • vask av gulv
 • vask utvendig og innvendig av skap og skuffer
 • vindusvask innvendig
 • vask av baderom, totalett, dusj og badekar
 • tar og vegger tørrmoppes (vaskes ikke)

Hvitevarevask: dette gjøres mot tillegg, for eksempel vask av et kombinert kjøle- og fryseskap, mikrobølgeovn, oppvaskmaskin, stekeovn eller kjøkkenvifte. Peis, balkong, garasje, lagerboder vaskes eller feiies mot tillegg.

Kjøp og salg av dødsbo

Ser du etter noen som kan kjøpe dødsbo i Fredrikstad? Det hjelper vi deg selvsagt med. Vi kjøper opp hele eller deler av dødsbo, arvebo og konkursbo. Ring, send en e-post eller bruk vårt bestillingsskjema på denne siden for å bestille et gratis hjemmebesøk eller spør oss om våre tjenester og hvordan de fungerer.

Vi har mange oppdrag med å rydde, tømme og vaske dødsbo på Østlandet


Hjelp til håndtering av dødsbo

Det er mye som må ordnes når en av våre nærmeste går bort. Et dødsbo er det vi etterlater av verdier og gjeld når vi dør. I tillegg til fornye og gjeld kan et dødsbo bestå av innbo, løsøre, rettigheter og forpliktelser. Innen 60 dager etter dødsfallet  man sende skjemaet «Erklæring om privat skifte av dødsbo» til skifteretten i den rettskrets hvor avdøde hadde sin siste bopel.

Når Tingretten mottar dette vil skifte- /uskifteattest bli utstedt til arvingene slik at dere kan overta dødsboet. Tingretten kan også hjelpe deg med andre viktige ting som for eksempel:

 • råd om hva som er rett å gjøre i prosessen
 • hvordan du skaffer deg oversikt over gjeld og eiendeler til avdøde. Når du undertegner skifteerklæringen påtar du deg også ansvaret for gjeld og det er viktig å vite dette på forhånd
 • informasjon om andre arvtakere

Vårt flyttebyrå har lang erfaring med tømming og rydding av dødsbo i Fredrikstad. Vi gjennomfører små og større ryddejobber på Østlandet.

Praktisk info om dødsbo

Etter at noen har gått bort, har dødsboet ansvaret for å administrere og fordele de midlene som er igjen etter avdøde. Dette inkluderer å fastslå verdien av dødsboet, betale all gjeld og fordele resterende midler til arvingene i henhold til avdødes vilje eller testament, eller i henhold til arveloven hvis det ikke finnes et testamente. Hvis det ikke finnes noen testament, vil arvingene normalt ha ansvaret for å håndtere dødsboet. Arvingene vil utpeke en person til å administrere dødsboet, og denne personen vil ofte bli kalt en «bobestyrer».

Bobestyreren har ansvaret for å sikre at dødsboet administreres på en måte som er i tråd med loven og i samsvar med avdødes ønsker. Hvis det er uenighet eller konflikt mellom arvingene, eller hvis dødsboet er komplekst, kan retten utpeke en bobestyrer for å håndtere arveprosessen. Dette vil normalt skje under offentlig skifteprosess. Det er viktig å merke seg at ansvaret for dødsboet normalt ligger hos arvingene eller en utpekt bobestyrer, og ikke hos kreditorer eller andre som har krav mot dødsboet. Kreditorer har imidlertid rett til å kreve betaling av eventuell gjeld som avdøde hadde, og dette vil normalt bli betalt fra midlene i dødsboet før resten av midlene blir fordelt til arvingene.

Alt du trenger å vite om dødsbo i Fredrikstad

Når noen i nær familie eller omgangskrets går bort, kan det være en følelsesladet og utfordrende tid. I tillegg til sorgen må man også håndtere det praktiske rundt dødsboet. Dette innebærer å ta tak i en rekke oppgaver og følge visse regler og prosedyrer.

Trinn 1: varsle det offentlige

Det første og mest umiddelbare trinnet når noen går bort, er å varsle rette myndigheter og organisasjoner. Dette inkluderer følgende:

 • Kontakt lege dersom dødsfallet ikke har skjedd på sykehus eller annen institusjon, slik at du får en dødsattest som bekrefter dødsfallet
 • Ta kontakt med et begravelsesbyrå for å få hjelp til det praktiske knyttet til begravelsen, inkludert transport av den avdøde, organisering av seremonier og varsling til rette instanser
 • Begravelsesbyrået eller nærmeste pårørende må varsle Tingretten. Dette er viktig for å starte den juridiske prosessen

Trinn 2: samle dokumentasjon

Det neste trinnet innebærer å samle dokumentasjon knyttet til økonomien for avdøde.

 • Dødsattest som bekrefter dødsfallet
 • Eiendomsdokumenter som bekrefter eiendommer og eiendeler avdøde eide
 • Oversikt over bankkontoer og verdipapirer som tilhørte den avdøde
 • Hvis det finnes et testament eller andre arvepapirer, må disse fremlegges
 • Dokumentasjon for eventuelle lån eller gjeld som den avdøde hadde
 • Kopier av forsikringspoliser som kan påvirke dødsboet

Husk formuesfullmakt

Formuesfullmakt, også kjent som «fullmakt til å innhente formuesopplysninger,» er et viktig juridisk dokument som gir en arving rettigheter til å få tilgang til og innhente informasjon om den avdødes økonomiske situasjon etter vedkommendes død. Dette dokumentet er nyttig for arvingen når de skal håndtere et dødsbo og ta stilling til hvordan boet skal skiftes, enten gjennom privat eller offentlig skifte.

Formuesfullmakten gir også arvingen rett til å innhente den avdødes skattemelding og relevante skatteopplysninger fra Skatteetaten. Dette er viktig for å sikre at eventuell skattegjeld blir håndtert riktig i forbindelse med dødsboet.

Bestem hvordan boet skal håndteres

Når du har en oversikt over eiendeler og gjeld, må du bestemme hvordan dødsboet skal håndteres. Dette kan gjøres på to måter:

 • Privat Skifte: Dette er en mindre formell prosess der arvingene selv tar ansvar for å fordele eiendeler og gjeld. Privat skifte kan kun gjennomføres hvis alle arvingene er enige om arvefordelingen og dødsboets økonomiske situasjon er ukomplisert. Under privat skifte må arvingene utarbeide en skifteavtale som dokumenterer hvordan eiendelene og gjelden fordeles.

 • Offentlig Skifte: Dette er en mer formell prosess der en bobestyrer utnevnes av Tingretten for å håndtere dødsboet. Dette skjer vanligvis når det er uenighet blant arvingene, tvist om arvefordelingen, eller dødsboet er komplekst. Bobestyreren har ansvar for å forvalte boet i samsvar med loven, betale gjeld, selge eiendeler og fordele arven på en rettferdig måte.

Skifteattest og avslutning av dødsbo

Uansett om skiftet er privat eller offentlig, avsluttes dødsboet når en skifteattest blir utstedt av Tingretten. Skifteattesten bekrefter at skiftet er fullført i henhold til loven og gir arvingene rettmessig eierskap til arven. Etter utstedelsen av skifteattesten, vil arvingene kunne disponere over eiendelene i dødsboet i samsvar med arveretten.

I konklusjonen er håndtering av et dødsbo en prosess som krever nøye planlegging, dokumentasjon og ofte profesjonell hjelp. Det er viktig å kjenne til de relevante lovene og prosedyrene for å sikre at dødsboet blir håndtert i samsvar med loven og at arvingene får rettmessig tilgang til arven. Ved tvister eller spørsmål om hvordan man skal håndtere et dødsbo, kan det være lurt å søke juridisk rådgivning for å sikre en rettferdig og lovlig forvaltning av den avdødes eiendeler og gjeld. Vi samarbeider med advokater og eiendomsmeglere som kan hjelpe deg med det juridiske og salg av dødsbo.

Rydding av dødsbo Oslo

Rydding av dødsbo

Vi ordner med alt det praktiske. Rydding av dødsbo etter avtale der vi sorterer møbler, elektrisk avfall og ting som ikke kan gjenbrukes og skal kjøres til miljøstasjon. Vi samarbeider med organisasjoner som kan ta i mot møbler som gis bort til gjenbruk.

Rengjøring av dødsbo

Rengjøring/vask av dødsbo

Vask av et dødsbo er en omfattende jobb. Etter at alt er ryddet, kjørt bort og boligen er tom starter vi med rengjøring. Vi utfører både grovvask og fullstendig nedvask med kvalitetsgaranti. Vi er offentlig godkjent renholdsvirksomhet hos Arbeidstilsynet.

Kjøp og salg dødsbo tjenester

Kjøp og salg dødsbo

Vi bistår deg i prosessen med salg av eiendeler i dødsboet. Våre samarbeidspartnere som brukthandlere, antikvitetsforhandlere og auksjonshus kjøper og selger deler eller hele boet for deg. Gratis og uforpliktende befaring der vi gir en verdivurdering.

Rydde dødsbo

Dersom avdødes postkasse ikke jevnlig tømmes, bør posten omadresseres til den som skal foreta arveoppgjøret. Skjema finner du her. Merk at Postens omadresseringstjeneste ikke alltid fungerer perfekt, så en tur innom postkassen en gang i blant kan være lurt. Ved dødsfall blir Digipost-kontoen til brukeren slettet innen 6 måneder ved fremlegging av dødsattest. Pårørende må kontakte Digipost for å få tilgang til Digipost-kontoen til den avdøde.

Befaringen vi utfører er selvsagt helt gratis og uten forpliktelser. Vi utfører befaring i Oslo etter avtale. Ved mindre jobber vil dette utføres på timebasis.

Pris og utgifter i forbindelse med avvikling av et dødsbo er avhengig av flere ting. Alt fra omfang av jobben, størrelse på boet og hvilke tjenester kunden ønsker vil påvirke prisen. Etter en befaring gir vi som regel en fastpris slik at det er forutsigbart og trygt før vi inngår en avtale.

Vær oppmerksom på at det er en lovendring hvor det tidligere var at utgifter i forbindelse med rydding av dødsbo var fradragsberettiget. Dette er altså ikke lov lenger. Du får ikke lenger fradrag for flyttekostnader og rydding av dødsbo.

Vi hjelper deg med mellomlagring av dødsbo eller andre tinger du ønsker å lagre. Tempererte og oppvarmede lagerrom sentralt i Oslo.

Gjennom dyktige samarbeidspartnere kan vi tilby konkurransedyktige tjenester til oppussing og av dødsbo. Vi kan ordne småting eller oppgradere boligen til dagens standard etter avtale. Eksempler på arbeid er gulvsliping, maling og skifting av dører eller vinduer m.m.

Ja, vi rengjør og vasker dødsbo med fornøydgaranti. I mange tilfeller ønsker ny eier å gjøre endringer og pusse opp gammel bolig og det vil kun være behov for en grovvask. Vi kan også tilby fullstendig rengjøring og klargjøring til overtagelse. Som spesialist for håndtering av dødsbo i Oslo Kommune tilbyr vi profesjonelle tjenester fra A til Å, inkludert rengjøring av dødsbo.

Noen av våre kunder ønsker ikke at alt blir sendt til miljøstasjon og heller gis bort til organisasjoner og lag som kan gjenbruke ting. Vi prøver å imøtekomme dette i så stor grad som mulig og gir bort ting som kan gjenbrukes til stiftelser og organisasjoner, etter avtale med familien.

Vi kan bistå med tømming av hele eller deler av boligen. Under en befaring vil vi gå gjennom detaljer og bli enige om det er enkelte verdier familien ønsker å ta vare på og som skal settes til side eller om man ønsker at hele boet skal tømmes og kjøres bort.

Omtanke og respekt

Å gjøre opp og rydde et dødsbo er et ærefullt oppdrag. Vi er svært opptatt av å utføre dette med omtanke og stor respekt for de som har bodd der, og for de eiendeler som er igjen i et hjem etter et langt liv og nå tilhører familien til avdøde.

Fokus på kvalitet

Fokus på kvalitet og en ryddig prosess rundt avvikling av boet er viktig for oss og for at våre kunder skal føle trygghet til våre tjenester. Alt har ikke en salgsverdi og kan selges men vår erfaring er at arvinger føler det godt at ting kommer til nytte og ikke blir kastet ukritisk.

Pålitelighet

Solid erfaring og ansatte som legger  stolthet til arbeidet de utfører. Vi er en trygg og pålitelig leverandør du kan stole på. Det er kunden som bestemmer hvilke oppgaver de ønsker hjelp til og vi gjør alltid vårt ytterste for å levere god og profesjonell kvalitet.