Dødsboskifte

Når en person går bort, etterlater de seg et dødsbo som inkluderer eiendeler, rettigheter og gjeld. For å avslutte og fordele dette dødsboet, gjennomgår man en prosess som kalles skifte. Skifte er den juridiske og økonomiske avviklingen av dødsboet, og det kan skje på to måter: privat skifte og offentlig skifte. I denne artikkelen skal vi utforske hva skifte innebærer, hva dødsboskifte er, og forklare forskjellen mellom privat og offentlig skifteprosess. Har du spørsmål om skatt anbefaler vi å lese mer om skattemelding for dødsbo.

Hva er skifte

Skifte refererer til prosessen med å avvikle og fordele eiendeler, rettigheter og gjeld som tilhørte den avdøde personen. Formålet med skifte er å sikre at arvingene mottar sin rettmessige arv i samsvar med arveloven og eventuelle testamentære bestemmelser. Skifteprosessen innebærer også å betale eventuelle gjeld og forpliktelser som den avdøde hadde.

Dødsboskifte er en del av skifteprosessen som er spesifikt knyttet til avviklingen av et dødsbo. Under dødsboskifte blir eiendeler og rettigheter identifisert, verdisatt, og fordeles til arvingene i henhold til loven. Samtidig blir gjeld og forpliktelser betalt, og eventuelle testamentære bestemmelser blir fulgt. Dødsboskifte er derfor en viktig del av arveoppgjøret.

Rydde dødsbo i Oslo og Østlandet

Privat skifte

Privat skifte er en prosess der arvingene selv tar ansvar for å fordele eiendeler og betale gjeld i dødsboet. Dette kan kun gjennomføres hvis alle arvingene er enige om arvefordelingen og dødsboets økonomiske situasjon er ukomplisert. Privat skifte krever ofte utarbeidelse av en skifteavtale som dokumenterer hvordan eiendelene og gjelden fordeles. Denne avtalen skal godkjennes av retten.

Fordeler ved privat skifte:

 • Raskere prosess
 • Mindre kostbart enn offentlig skifte
 • Arvingene har mer kontroll over prosessen

Ulemper ved privat skifte:

 • Alle arvingene må være enige
 • Kan være komplisert hvis det er uenighet eller komplekse økonomiske forhold

Offentlig skifte

Offentlig skifte er en mer formell prosess der en bobestyrer utnevnes av Tingretten for å håndtere dødsboet. Dette skjer vanligvis når det er uenighet blant arvingene, tvist om arvefordelingen, eller dødsboet er komplekst. Bobestyreren har ansvar for å forvalte boet i samsvar med loven, betale gjeld, selge eiendeler, og fordele arven på en rettferdig måte.

Fordeler ved offentlig skifte:

 • Nøytral tredjepart (bobestyrer) håndterer boet
 • Egnet for komplekse eller konfliktfylte dødsboer
 • Sikrer etterlevelse av loven

Ulemper ved offentlig skifte

 • Kan være tidkrevende
 • Høyere kostnader på grunn av bobestyrerens honorar
 • Mindre kontroll for arvingene

Skifte av dødsbo er en viktig juridisk og økonomisk prosess som innebærer avvikling, fordeling av eiendeler, og oppgjør av gjeld etter en persons død. Dødsboskifte kan skje gjennom enten privat eller offentlig skifteprosess, avhengig av omstendighetene. Privat skifte er egnet når arvingene er enige og boet er ukomplisert, mens offentlig skifte brukes når det er uenighet, tvist, eller komplekse økonomiske forhold. Å forstå forskjellen mellom disse to skifteprosessene er viktig for effektiv håndtering av dødsboet og arveoppgjøret.

På nettstedet domstol.no kan du finne annen informasjon om dødsfall, arv og skifte.