Definisjoner

Håndtering av et dødsbo kan være en kompleks prosess som involverer en rekke spesifikke termer og uttrykk. For de som ikke er kjent med dette feltet, kan disse ordene virke forvirrende. Her vil vi forklare og definere noen av de mest brukte ordene og uttrykkene som brukes når man håndterer et dødsbo.

Dødsboet inkluderer alle eiendeler, bankkontoer, eiendommer, verdipapirer, gjeld, og andre økonomiske forhold som den avdøde hadde ved sin død. Behandlingen av dødsboet innebærer fordelingen av eiendelene og betalingen av gjeld i henhold til arveloven og relevante juridiske prosedyrer.

  • Hva er et dødsbo
  • Hva er et arveoppgjør
  • Hva er privat og offentlig skifte
  • Hva er en formuesfullmakt
Definisjoner og ord og uttrykk om dødsbo